Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor de websites: www.creatorsoflive.nl en www.creatorsoflive.com welke onder beheer zijn van Creators of Live B.V.

Disclaimer

Deze website onder de url: www.creatorsoflive.nl en www.creatorsoflive.com wordt beheerd door Creators of Live B.V. een creatief advies en organisatiebureau voor live evenementen en live communicatie; wereldwijd. Op de inhoud van de website, als ook het gebruik zijn onze algemene voorwaarden en privacy statement van toepassing. Wanneer de bezoeker gebruikt maakt van deze websites houdt aanvaarding van deze voorwaarden en privacy statement in als eventuele wijzigingen daarvan.

Mocht u niet akkoord gaan met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u de website niet langer te bezoeken of te gebruiken. Creators of Live B.V. behoudt het recht om de algemene voorwaarden, het privacy statement, de inhoud van de website en deze disclaimer ten alle tijden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen.

Bekijk of lees daarom regelmatig de algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacy statement voor eventuele aanpassingen en/of wijzigingen.

Inhoud van de website

Alle informatie en materialen op www.creatorsoflive.nl en www.creatorsoflive.com zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website wordt niet beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor eigen rekening en risico. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden en software) zijn eigendom van Creators of Live B.V., aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Creators of Live B.V. een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of daarop geplaatste merken (logo’s), te gebruiken. Bovendien is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of andere website, of naar deze website te linken door een frame link of een deeplink.

Foto’s en beelden zijn eigendom van Creators of Live of onder de auteursrechten van Pixabay, Chantalle Laurent Photography, Canva, Eva van der Vies; EvaLution, Randy van Ekeren; Write & Seek, De Webmakers, Marije van der Vies Photography; M&I Forums; The Meeting Space en diverse Convention Bureau’s ter promotie van de bestemming. Eveneens diverse gelieerde bedrijven zoals evenementenlocaties, communicatiebedrijven, drukwerkbedrijven, restaurants, artiesten, entertainment, productiebedrijven, hotels en attracties.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die verwerkt is op deze website is door Creators of Live B.V. zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Creators of Live B.V. garandeert echter niet dat de op deze websites aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij van gebreken, fouten en/of virussen. Creators of Live B.V. garandeert verder niet dat ze gebreken, fouten en/of virussen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoud Creators of Live B.V. zich het recht om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken of onderhoud te plegen. Creators of Live B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik op deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is. Wanneer u van mening bent dat er verkeerde, onjuist of onvolledige informatie vermeld staat, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden.

Neem hiervoor contact met ons op.

Hyperlinks

De website www.creatorsoflive.nl en www.creatorsoflive.com kunnen links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Creators of Live B.V. Dit betekent niet automatisch dat Creators of Live B.V. verbonden is aan andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Creators of Live B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Creators of Live B.V. biedt dergelijke links alleen maar aan voor het gemak als gebruiker van de website.

LAAT JE IETS WETEN?

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Wakker geschud? Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Wil je een bijzonder live evenement organiseren? Mogen wij jouw verhaal tot leven laten komen? Even sparren of kennis maken? Neem dan contact op of plan een afspraak. Wij hopen je snel te mogen spreken.